Forum CroClix.me   →   Non-English   →   Thai forum   →   maximum cashout

maximum cashout

Started by nussareen
2017-09-09 at 14:06
nussareen
Standard
Posts: 13
Received: $4.0500
Balance: $0.0000
Referrals: 0
สมาชิกไม่ได้อัพเกรด เบิกสูงสุดครั้งละไม่เกินกี่ดอลล์คะ ถ้าในBalanceมีเกิน1$ เวลาเบิกเงินเวปจะจ่ายแค่ 1ดอลล์ หรือว่าจ่ายหมดเท่าที่มีในBalanceคะ
nussareen
Standard
Posts: 13
Received: $4.0500
Balance: $0.0000
Referrals: 0
2US$ ค่ะ เพิ่งทราบตอนกดจะถอนเงิน