การถอนเงิน ทำยังไง

Started by Mack627633
2017-09-09 at 12:40
Mack627633
Standard
Posts: 1
เห็นระบบบอกว่าต้องใส่ full name ก่อนถึงจะถอนได้ โดย open a new support ticket หาไม่เจอว่าเข้าตรงไหนครับ